Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

понедељак, децембар 09, 2019
О Студентској организацији Машинског факултета│www.stormbl.org

Студентска организација Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, скраћено СТОРМ, је удружење грађана формирано 2000. године и правни је наследник ООССО-а Машинског факултета. Циљ удруживања је утицај на квалитет студирања, дружење међу студентима и боље представљање студената у органима факултета.

Чланом СТОРМ-а се сматра искључиво студент Машинског факултета који прихвата програм рада и циљеве организације и плати чланарину приликом сваког уписа семестра. СТОРМ броји око 400 чланова, од којих је једна десетина активно укључена у рад организације. Највиши орган је Скупштина, у коју студенти на изборима у новембру мјесецу бирају по пет представника са сваке године, и пет из реда апсолвената, дакле укупно 30 чланова. Извршни орган је Предсједништво које чине предсједник, подпресједник, секретар и студент продекан СТОРМ-а.

Програм рада СТОРМ-а обухвата углавном проблематику везану за студирање на Машинском факултету. Примарни циљ је активна сарадња са управом факултета и професорима у циљу што бољег организовања наставе и побољшања услова студирања. У складу са тимe, чланови СТОРМ-а су активни у ННВ-у, а уведена је и функција студента продекана. То је особа задужена за све контакте и евентуалне договоре са  професорима на факултету. Остали циљеви организације су потицање студената на дружење, размјену знања и искустава, те стимулисање студената на што већу посвећеност студирању.

У складу са програмом рада, СТОРМ је до сада реализовао многе значајне пројекте. Неки од највећих су свакако увођење бежичног Интернета у просторијама факултета, одлазак на стручну екскурзију 2006., 2009. и 2011. године, активно учествовање у ННВ-у, а самим тим и у доношењу одлука на факултету, издавање часописа Машинац, као и учешће на традиционалним окупљањима студената машинства – Машинијадама. Такође, СТОРМ се труди да студентима студирање учини занимљивијим и мање сувопарним кроз организовање посјета сајмовима у региону из области које су блиске нашем факултету. Чланови организације учествовали су и у хуманитарним акцијама чиме се настоји допринијети широј друштвеној заједници. СТОРМ такође настоји студентима организовати посјете културним манифестацијама, одласке у кино, позориште и слично. Приликом организовања ових посјета, настоји се најбољим стдентима обезбједити максимални попуст, чиме се мотивише рад и напредовање студената.

То би било нешто укратко о организацији, за додатна питања немојте се устручавати да нас контактирате или лично се обратите у канцеларију СТОРМ-а. Колеге са добрим идејама  и вољом за реализацију истих су увијек добродошле!

Руководство СТОРМ-а

 • Дејан Благојевић - предсједник (065/320-515)
 • Никола Бабић - потпредсједник (065/283-839)
 • Марија Балабан - секретар (066/437-214)
 • Немања Нијемчевић - студент проректор (066/366-814)
 • Жељко Клинцов - координатор комисије за ваннаставне активности (065/540-235)
 • Радован Јалић - координатор комисије за спорт (066/334-621)
 • Саша Радоњић - координатор комисије за менадзмент и информисање (065/017-259)

Наставно-научно вијеће Машинског факултета

Наставно-научно вијеће је, поред декана, један од два органа Машинског факултета. Сходно члану 52. Статута Универзитета, Вијеће је обавезно да:

 • даје мишљења и приједлоге декану о академским, научним, умјетничким и стручним питањима у складу са Статутом;
 • рати рад студената на факултету;
 • даје приједлоге Сенату Универзитета у вези са промјенама у структури и садржини студијског програма и предмета, наставним методама и другим академским питањима;
 • предлаже ректору именовање декана;
 • бира представника у Сенат и у Вијећа Сената;
 • предлаже Сенату програм развоја организационе јединице;
 • по потреби формира Вијећа студијског програма и одређује њихов састав и дјелокруг рада;
 • предлаже Сенату број, као и критеријуме и поступак за упис студената на факултет;
 • обавља и друге послове прописане Статутом или другим општим актом.

Вијеће се састоји од 51 члана, од чега 10 чланова из реда студената. Избори за чланове Наставно-научног вијећа из реда студената одржани су на Машинском факултету. Студенти који су добили повјерење својих колега и постали чланови Вијећа су:

 

Документа

0
Shares